cerh edilmek


cerh edilmek
1. yaralanmak.
2. çürütülmek.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.